sadsad x
asdasd
Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 – SATICI
Ünvanı : Des Elektrik Tic. San. Ltd. Şti.
Adresi : PERPA TİC. MERKEZİ B BLOK KAT:2 NO:9 OKMEYDANI/ŞİŞLİ İSTANBUL
Telefon : 0 212 210 54 55
Fax : 0212 210 35 55 

MADDE 1.2 - ALICI

Müşteri olarak deselektrik.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.


MADDE 2 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.deselektrik.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir ve iade edilmez.


MADDE 3 GENEL HÜKÜMLER


3.1) ALICI, *deselektrik.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
3.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
3.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
3.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.
3.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
3.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
3.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. 

3.10) SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR


MADDE 1.1 – SATICI
Ünvanı : Des Elektrik Tic. San. Ltd. Şti.
Adresi : PERPA TİC. MERKEZİ B BLOK KAT:2 NO:9 OKMEYDANI/ŞİŞLİ İSTANBUL
Telefon : 0 212 210 54 55
Fax : 0212 210 35 55 
Eposta adresi : e-ticaret@deselektrik.com.tr
1.2 – ALICI

Müşteri olarak deselektrik.com alışveriş sitesine üye olan kişi.

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait deselektrik.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, deselektrik.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9 ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması veya ürün bedelinin kredi kartına iade edilmesi durumlarında ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.

4.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.4.11 SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteriye verilen puanlar sadece bir alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün iade edilse bile geri iade edilmez.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde SATICI tarafından yurtdışı siparişlerinde ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI ürün satarken ALICI'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.

Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'nun 68 inci maddesi gereği Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

b) Belirtilen değer üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde, Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurunun yapılması gerekmektedir.

İşbu önbilgilendirme ticari amaçla yapılmaktadır.


Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden deselektrik.com sorumlu değildir.


MADDE 9 - Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.


PRELIMINARY INFORMATION 

ARTICLE 1 SELLER INFORMATION

 

ARTICLE 1.1 - SELLER

Title: Des Elektrik Tic. Singing. Ltd. Sti.

Address: PERPA TİC. CENTER B BLOCK FLOOR: 2 NO: 9 OKMEYDANI / ŞİŞLİ İSTANBUL

Phone: 0 212 210 54 55

Fax: 0212 210 35 55

 

ARTICLE 1.2 - BUYER

The person who is a member of the deselektrik.com shopping site as a customer. Address and contact information used while members shall prevail.

ARTICLE 2 FEATURES OF THE PRODUCT

The main features of goods or services are available at www.deselektrik.com. You can examine the basic features of the product during the campaign.

The prices listed and announced on the site are the sales price. Announced prices and promises are valid until updated and changed. The prices announced for a period are valid until the end of the specified period.

It consists of the type, quantity, brand / model, color, number, sales price, form of payment, and the information at the time of the order termination of the Good / Product / Service. 

The shipping fee, which is the shipping cost of the product, will be paid by the BUYER and is not refundable.

 

ARTICLE 3 GENERAL PROVISIONS

 

3.1) The BUYER declares that he has read the information about the basic qualities, sales price, payment method and delivery preliminary information of the product subject to the contract on the website of deselektrik.com and has given the necessary confirmation in electronic environment. RECEIVER; By confirming this Preliminary Information in electronic form, it confirms that before the conclusion of distance contracts, the address to be given by the SELLER to the BUYER, the basic features of the ordered products, the price of the products, including taxes, payment and delivery information are correct and complete.

3.2) The product subject to the contract is delivered to the BUYER or the person / organization at the address indicated in the preliminary information on the website, depending on the distance of the BUYER's location for each product, provided that it does not exceed the legal 30-day period.

3.3) The SELLER cannot be held responsible for any problems that the cargo company will encounter during the delivery of the product to the BUYER, since the ordered product cannot be delivered to the BUYER.

3.4) The SELLER is responsible for the delivery of the product subject to the contract in accordance with the qualities specified in the order.

3.5) The SELLER can supply a different product with equal quality and price by informing the BUYER and obtaining his explicit consent before the contractual performance obligation expires.

3.6) If the SELLER cannot fulfill its obligations under the contract in case the fulfillment of the order product or service becomes impossible, it shall notify the consumer before the expiry of the contractual obligation arising from the contract and return the total price to the BUYER within 10 days.

3.7) For the delivery of the product, this Preliminary Information Form must be confirmed electronically. If, for any reason, the product price is not paid or canceled in the bank records, the SELLER is deemed to have been freed from the delivery obligation.

3.8) In case the bank or financial institution does not pay the product price to the SELLER due to the unfair or unlawful use of the credit card of the BUYER by the unauthorized persons in a manner that is not caused by the BUYER's defect after the delivery of the product, the BUYER may have delivered the product for 3 days. must return it to the SELLER. In this case, the shipping costs belong to the BUYER.

3.9) The SELLER is obliged to notify the BUYER if the delivery of the product subject to the contract within the deadline due to the extraordinary situations such as force majeure or air opposition preventing the transportation, interruption of transportation.

3.10) The SELLER does not refund the shipping fee collected from the BUYER while selling the product.

 

DISTANCE SALE AGREEMENT

 

ARTICLE 1 - THE PARTIES

ARTICLE 1.1 - SELLER

Title: Des Elektrik Tic. Singing. Ltd. Sti.

Address: PERPA TİC. CENTER B BLOCK FLOOR: 2 NO: 9 OKMEYDANI / ŞİŞLİ İSTANBUL

Phone: 0 212 210 54 55

Fax: 0212 210 35 55

Email address: e-ticaret@deselektrik.com.tr

1.2 - BUYER

The person who is a member of the deselektrik.com shopping site as a customer.

Address and contact information used while members shall prevail.

 

ARTICLE 2 - SUBJECT

The subject of this contract is in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Consumers and the Rules and Procedures of Distance Contracts on the Protection of Consumers regarding the sale and delivery of the product, the qualities of which are specified below, and the sale price, which the BUYER has ordered electronically from deselektrik.com website. is the determination of the rights and obligations of the parties.

 

ARTICLE 3 - CONTRACT SUBJECT PRODUCT

It consists of the type, quantity, brand / model, color, number, sales price, form of payment, and the information at the time of the order termination of the Good / Product / Service.

ARTICLE 4 - GENERAL PROVISIONS

4.1 PURCHASER, preliminary information regarding the basic qualities of the product subject to the contract, the sales price including all taxes and the form of payment, the delivery and the costs to be covered by the BUYER, the duration of the delivery and the full commercial title, open address and contact information of the SELLER. declares that he has read and informed and gave the necessary confirmation in electronic environment.

RECEIVER; By confirming this agreement electronically, before the conclusion of distance contracts, it confirms that the address that must be given to the Consumer by the Seller, the basic features of the ordered products, the price of the products, including taxes, payment and delivery information are correct and complete.

4.2 The product subject to the contract is delivered to the BUYER or the person / organization at the address indicated in the preliminary information on the website, depending on the distance of the BUYER's location, for each product, provided that it does not exceed the legal 30-day period. Any shipping costs related to the delivery shown in Article 3 will be covered by the BUYER and will be reflected on the invoice regarding the order under the name of "Shipping Fee".

4.3 If the product subject to the contract is to be delivered to another person / organization from the BUYER, the SELLER cannot be held responsible for the failure of the person / organization to be delivered.

 4.4 The SELLER cannot be held responsible for any problems that the cargo company will encounter during the delivery of the product to the BUYER, since the ordered product cannot be delivered to the BUYER.

4.5 The SELLER is responsible for delivering the product subject to the contract intact, complete, in accordance with the specifications specified in the order, and with warranty documents and user manuals, if any.

4.6 The SELLER may supply a different product with equal quality and price to the BUYER, provided that the obligation arising from the contract expires, provided that it is based on a justified reason.

4.7 If the SELLER cannot fulfill the contractual obligations in case the fulfillment of the ordered product or service becomes impossible, it shall notify the consumer before the expiry of the contractual obligation, and may supply the BUYER with a different product of equal quality and price.

4.8 For the delivery of the product subject to the contract, the signed copy of this contract must be delivered to the SELLER and the price must be paid in the form of payment preferred by the BUYER. If, for any reason, the product price is not paid or canceled in the bank records, the SELLER is deemed to have been freed from the delivery obligation.

4.9 The BUYER accepts and undertakes that the credit card information he has defined in the system during the purchase is correct and that he has any legal and criminal legal responsibility arising from the use of this credit card. After the delivery of the product, if the credit card of the PURCHASER is used unfairly or illegally by unauthorized persons by the unauthorized persons due to the defect of the PURCHASER, the product will be delivered to the SELLER for 3 days provided that the PURCHASER has been delivered to the seller. It must be sent to the SELLER. In this case, the shipping costs belong to the BUYER. If the BUYER does not send the product back, the SELLER agrees and undertakes that the product price will be transferred to the bank accounts without any notice in case the product price is not received from the credit card for any reason or the product price is returned to the credit card.

4.10 The SELLER is obliged to notify the BUYER if the air subject, which prevents the transportation, cannot deliver the product subject to the contract within the due time due to the extraordinary situations such as the disconnection of the transportation. In this case, the PURCHASER may use one of the right to cancel the order, to replace the product subject to the contract with the equivalent, if any, and / or postpone the delivery period until the barrier situation disappears. In the event that the BUYER cancels the order, the amount paid by him is paid to him in cash and once in 10 days.

4.11 The points given to the customer by the SELLER through a campaign are valid only for one shopping. These points are not refundable even if the product is returned.

In the payments made by the BUYER by credit card, the amount of the product is returned to the relevant bank within 7 days after the order is canceled by the BUYER. Since the reflection of this amount to the BUYER accounts after the return to the bank is completely related to the bank transaction process, the BUYER will not be able to intervene the SELLER in any way for possible delays and it may take an average of 2 to 3 weeks for the bank to reflect the amount returned to the credit card by the SELLER. is already accepting.

 

ARTICLE 5 - RIGHT OF WITHDRAWAL

However, the product cannot be returned for products, campaigns and promotional products that are specially prepared for the BUYER for certain days such as New Year's Eve, holidays, and mother's day. The BUYER accepts these terms and makes the shopping.

 

  1. a) Invoice of the product delivered to the 3rd person or to the BUYER (If the invoice of the product to be returned is institutional, it must be sent together with the return invoice issued by the institution when returning. If the refund of the order issued on behalf of the institutions, the REFUND INVOICE will not be completed)

 

  1. b) Return form,

 

  1. c) The products to be returned within 14 days must be delivered complete and undamaged with their boxes, packaging, and standard accessories, if any. The product price will be returned to the BUYER within 10 days following the receipt of these documents to the SELLER.

 

The shipping cost of the product returned due to the right of withdrawal will be covered by the SELLER in domestic orders and by the BUYER in international orders. The SELLER does not refund the shipping fee collected from the BUYER while selling the product.

 

When returning the product to the SELLER, the original invoice submitted to the BUYER during the delivery of the product must also be returned (in order to ensure consistency in our accounting records), and if the invoice is not sent to the SELLER within 5 days of the delivery of the product. will not be realized, the product will be sent back to the BUYER in the same way as a counter-payment. "Return invoice" will be written on the invoice to be returned with the product and signed by the BUYER.

 

ARTICLE 6 - PRODUCTS WITHOUT THE RIGHT OF WITHDRAWAL

By its nature; Return of single-use products, copied software and programs, products that deteriorate quickly or are likely to exceed the expiration date are not accepted.

 

ARTICLE 7 - DEBT OF THE DEBTOR

In the event that the BUYER defaults, the BUYER agrees to pay the damages and losses of the SELLER due to the delayed performance of the debt. In cases where the default of the BUYER is caused by the defect of the SELLER, the BUYER will not be obliged to meet any damage and loss demands.

 

ARTICLE 8 - AUTHORIZED COURT

In the implementation of this Preliminary Information, the Consumer Arbitration Committees and the Consumer Courts in the place where the BUYER buys the goods or services and the residence is located until the value announced by the Ministry of Industry and Trade.

The SELLER complaints and appeals about the applications, T.C. Within the monetary limits determined by the Ministry of Industry and Trade in December every year, consumer problems at the place of purchase or residence of the goods or services can be made to the arbitral tribunal or to the consumer court. Information on the monetary limit is as follows:

 

Effective from 28/05/2014;

 

  1. a) In accordance with Article 68 of the Law on the Protection of Consumers No. 6502, the district consumer arbitration committees in disputes under the value of two thousand Turkish Liras, the provincial consumer arbitration committees in the disputes under three thousand Turkish Liras, and two thousand Turkish Lira and three in the cities with metropolitan status. It is obligatory to apply to provincial consumer arbitration committees in disputes between one thousand Turkish Lira.

 

  1. b) In case of disputes over the specified value, an application must be made to the Civil Court of First Instance in the capacity of the Consumer Court, and where the Consumer Court is not available.

 

This preliminary information is made for commercial purposes.

Please Note: Before signing the cargo report, please check whether your cargo package is damaged due to transportation. If your cargo package is damaged for any reason, return your cargo to keep a record of the cargo officer without signing any document related to delivery. Your new products will be sent by us immediately. Deselektrik.com is not responsible for the damage or deficiency of the products in the case of receiving the products with damaged cargo package.

  

ARTICLE 9 - All of these terms and conditions are subject to Turkish Law.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.